Fersiwn Cymraeg

Amdanom ni

Croeso i ChallengeAid! Mae ChallengeAid yn hybu iechyd a ffitrwydd gan annog ysgolion, prifysgolion, unigolion a grwpiau corfforaethol i godi arian trwy ymarferiad. Mae angen i bawb gwneud mwy ymarfer corff i wella iechyd corfforol a meddal. Ein haddewid ni yw bod dim o’r arian mae pobl wedi codi o ymarfer corff yn mynd tuag costau gweinyddol. Gyda’r arian, rydyn ni yn creu ‘Schools of Hope’ sydd yn darparu mwy cyfle i bobl mewn slymiau.

Rydyn yn credu bod ni yn un o’r unig elusennau sydd yn gallu ymateb a materion heb greu diwylliant o ddibyniaeth. Mae’r ‘Schools of Hope’ yn atebion unigryw, tymor hir a cynaliadwy am adeg addysgol.
Mae’r ‘Schools of Hope’ yn digwydd yn y nosweithiau, ar y penwythnos ac yn a gwyliau. Mae’r plant yn cael mynediad at lyfrau, goruchwyliaeth, cymorth cymheiriaid, a hefyd gwasanaethau fel chwaraeon, drama a cherddoriaeth, cwnsel am swyddi, a sgiliau bywyd. Mae’r canolfannau yn rhoi addysg amgen a canmoliaethus i’r plant.
I lawer o blant, mae’r ‘Schools of Hope’ yn yr unig addysg maen nhw’n cael. Rydym yn help 2,500 bob noson.
Ar y foment, mae gennym ni 37 ‘Schools of Hope’ yn Kenya a Tanzania.

Cymryd rhan!

Mae’n hawdd: dewis sialens a chodi arian i ChallengeAid! Edrych ar ein rhestr o heriau fan hyn.
Os yr ydych yn ysgol, cofrestri eich diddordeb gan e-bostio ni am info@challengeaid.org, neu ffoniwch ni am 01550 721122.