Fancy a Challenge? Want to work as a team? Welsh Three Peaks are beckoning……….

February 1st, 2019

Looking for a new challenge in 2019? We have teamed up with our friends at Hub Cymru Africa for a Welsh Three Peaks Challenge on June 29th – you can choose which charity you want to support as part of your efforts.
——————
Chwilio am her newydd yn 2019? Ynghyd a’n ffrindiau Hub Cymru Africa rydym yn rhedeg sialens Y Tair Copa ar 29 Mehefin – gallwch ddewis pa elusen rydych chi am ei gefnogi fel rhan o’ch ymdrechion.